Tuesday, November 18, 2014

Đề mẫu luyện thi Engineering Phần Lan - Phần 1

Du học INEC, với thành công nhiều năm liền trong việc tuyển sinh du học sinh Phần Lan và nay đã trở thành địa chỉ đáng tin cậy của nhiều bạn SV ở khắp các tỉnh thành Việt Nam, chúng tôi đã khởi động mùa tuyển sinh Du học Phần Lan năm 2015.

Mặc dù Phần Lan có chính sách miễn học phí cho tất cả các đối tượng nhưng không phải đồng nghĩa với việc cơ hội dành cho tất cả mọi người. Vậy việc lên một kế hoạch để thành công trong kỳ tuyển sinh PL là một điều tất yếu. SV cần phải tốt nghiệp phổ thông hoặc ít nhất đang học lớp 12 vào thời điểm nộp hồ sơ. Ngoài ra, SV phải đạt trình độ tiếng Anh tương đương với IELTS 6.0 hoặc TOEFL ibt 79-80. Tiếp theo, SV phải tham dự kỳ thi đầu vào do các trường Đại học Phần Lan tổ chức và đạt số điểm theo quy định để có thể chính thức trở thành SV tại Phần Lan. Việc làm hồ sơ du học Phần Lan rất khác so với các quốc gia khác ở chỗ, bạn phải nộp hồ sơ trước ngày nhập học ít nhất 8 tháng để có thể đăng kí tham gia chương trình. Do đó, một số SV thường lỡ hẹn với Phần Lan bởi lý do không lưu ý về vấn đề thời gian này. Nếu có sự tìm hiểu và chuẩn bị thấu đáo, tin chắc rằng các bạn sẽ thành công trong hành trình chinh phục quốc gia chứa đựng nhiều điều tuyệt vời này.

Theo thông báo từ Website của Bộ giáo dục Phần Lan, thời gian nộp hồ sơ trên mạng đối với khóa nhập học mùa thu năm 2015 là 07 – 27/01/2015. Do đó, SV cần phải lên kế hoạch ngay từ bây giờ để có thể đạt được trình độ IELTS nhất định là 6.0 và nộp hồ sơ Phần Lan ngay khi đã chuẩn bị xong.
Để trở thành SV tại Phần Lan năm 2015, các bạn SV quan tâm cần phải nhanh chóng bắt đầu tìm hiểu về những yêu cầu và mốc thời gian quan trọng trong việc nộp hồ sơ Du học Phần Lan.


Khóa mùa thu năm 2015, nộp hồ sơ trước ngày 5/01/2015

Tư vấn trực tiếp: 0939 381 081 – 0934 092 442
da-mau-luyen-thi-engineering-phan-lan

Sau đây là Đề mẫu luyện thi engineering Phần Lan - Phần 1:
1. If Lynn can type a page in p minutes, what piece of the page can she do in 5 minutes? A. 5/p
B. p - 5
C. p + 5
D. p/5
E. 1- p + 5

 
2. If Sally can paint a house in 4 hours, and John can paint the same house in 6 hour, how long will it take for both of them to paint the house together? A. 2 hours and 24 minutes
B. 3 hours and 12 minutes
C. 3 hours and 44 minutes
D. 4 hours and 10 minutes
E. 4 hours and 33 minutes

 
3. Employees of a discount appliance store receive an additional 20% off of the lowest price on an item. If an employee purchases a dishwasher during a 15% off sale, how much will he pay if the dishwasher originally cost $450? A. $280.90
B. $287
C. $292.50
D. $306
E. $333.89

 
4. The sales price of a car is $12,590, which is 20% off the original price. What is the original price? A. $14,310.40
B. $14,990.90
C. $15,290.70
D. $15,737.50
E. $16,935.80

 
5. Solve the following equation for A : 2A/3 = 8 + 4A A. -2.4
B. 2.4
C. 1.3
D. -1.3
E. 0

6. If Leah is 6 years older than Sue, and John is 5 years older than Leah, and the total of their ages is 41. Then how old is Sue? A. 8
B. 10
C. 14
D. 19
E. 21

 
7. Alfred wants to invest $4,000 at 6% simple interest rate for 5 years. How much interest will he receive? A. $240
B. $480
C. $720
D. $960
E. $1,200

 
8. Jim is able to sell a hand-carved statue for $670 which was a 35% profit over his cost. How much did the statue originally cost him? A. $496.30
B. $512.40
C. $555.40
D. $574.90
E. $588.20

 
9. The city council has decided to add a 0.3% tax on motel and hotel rooms. If a traveler spends the night in a motel room that costs $55 before taxes, how much will the city receive in taxes from him? A. 10 cents
B. 11 cents
C. 15 cents
D. 17 cents
E. 21 cents

 
10. A student receives his grade report from a local community college, but the GPA is smudged. He took the following classes: a 2 hour credit art, a 3 hour credit history, a 4 hour credit science course, a 3 hour credit mathematics course, and a 1 hour science lab. He received a "B" in the art class, an "A" in the history class, a "C" in the science class, a "B" in the mathematics class, and an "A" in the science lab. What was his GPA if the letter grades are based on a 4 point scale? (A=4, B=3, C=2, D=1, F=0) A. 2.7
B. 2.8
C. 3.0
D. 3.1
E. 3.2

 
11. Simon arrived at work at 8:15 A.M. and left work at 10: 30 P.M. If Simon gets paid by the hour at a rate of $10 and time and ½ for any hours worked over 8 in a day. How much did Simon get paid? A. $120.25
B. $160.75
C. $173.75
D. $180
E. $182.50

 
12. Grace has 16 jellybeans in her pocket. She has 8 red ones, 4 green ones, and 4 blue ones. What is the minimum number of jellybeans she must take out of her pocket to ensure that she has one of each color? A. 4
B. 8
C. 12
D. 13
E. 16


13. If r = 5 z then 15 z = 3 y, then r = A. y
B. 2 y
C. 5 y
D. 10 y
E. 15 y

 
14. If 300 jellybeans cost you x dollars. How many jellybeans can you purchase for 50 cents at the same rate? A. 150/x
B. 150x
C. 6x
D. 1500/x
E. 600x

 
15. Lee worked 22 hours this week and made $132. If she works 15 hours next week at the same pay rate, how much will she make? A. $57
B. $90
C. $104
D. $112
E. $122

16. If 8x + 5x + 2x + 4x = 114, the 5x + 3 = A. 12
B. 25
C. 33
D. 47
E. 86

 
17. You need to purchase a textbook for nursing school. The book cost $80.00, and the sales tax where you are purchasing the book is 8.25%. You have $100. How much change will you receive back? A. $5.20
B. $7.35
C. $13.40
D. $19.95
E. $21.25

 
18. You purchase a car making a down payment of $3,000 and 6 monthly payments of $225. How much have you paid so far for the car? A. $3225
B. $4350
C. $5375
D. $6550
E. $6398

 
19. Your supervisor instructs you to purchase 240 pens and 6 staplers for the nurse's station. Pens are purchased in sets of 6 for $2.35 per pack. Staplers are sold in sets of 2 for 12.95. How much will purchasing these products cost? A. $132.85
B. $145.75
C. $162.90
D. $225.25
E. $226.75

 
20. If y = 3, then y3(y3-y)= A. 300
B. 459
C. 648
D. 999
E. 1099


Tham khảo thêm đề mẫu luyện thi Phần Lan
Tham khảo thêm đề mẫu luyện thi Phần Lan - P1
Tham khảo thêm đề mẫu luyện thi IB Phần Lan - P2

Nhằm giúp cho các bạn có thể hình dung và chuẩn bị bước vào khóa luyện thi tốt nhất, INEC sẽ tiếp tục cập nhật các đề mẫu trong thời gian tới mời các bạn đón xem!

No comments:

Post a Comment