Wednesday, December 3, 2014

Đề mẫu luyện phi Engineering Phần Lan - Phần 2

Cùng với những thay đổi về chính sách và cách thức nộp hồ sơ năm 2015 thì hiện nay số lượng SV nộp hồ sơ đăng kí dự thi các trường Đại học đang ngày càng tăng lên bởi các bạn HSSV đều muốn nắm lấy cơ hội có thể là cuối cùng này để được hưởng chính sách ưu đãi học phí tại Phần Lan. Cơ hội sẽ không dành cho những ai đang chần chừ và chưa quyết định cho mình nên chọn một nơi nào đáng tin cậy để hướng dẫn hồ sơ, cách thức chọn trường và học luyện thi để đảm bảo cho mình sự thành công trong kì thi đầu vào các trường Đại học Phần Lan. Công ty Du học INEC cho đến nay là công ty uy tín hàng đầu tại Việt Nam trong việc làm hồ sơ và luyện thi du học Phần Lan trong suốt 10 năm qua. Thành công này đã được kiểm định qua nhiều thế hệ du học sinh đã có sự nghiệp tại Phần Lan cũng như các quốc gia khác cùng với tỉ lệ đậu kì thi đầu vào luôn duy trì ở mức trên 90% . Đặc biệt năm 2014 tỉ lệ này là 100% đối với khối ngành Kỹ thuật và Du lịch, dịch vụ.

de-mau-luyen-thi-du-hoc-phan-lan
Du học Phần Lan không còn quá xa lạ đối với các bạn HSSV bởi những ưu đãi mà quốc gia này mang lại cùng với sự thành công vang dội khắp thế giới về chất lượng giáo dục. Cựu SV Việt Nam Phạm Hồng Giang (ảnh) hiện đang công tác tại Phần Lan đã phát biểu: “Tôi luôn tin rằng một nền giáo dục tốt sẽ giúp tôi có được một công việc tốt trong tương lai. Tôi chọn Phần Lan để hoàn thành việc học của mình bởi vì chất lượng giáo dục tiêu chuẩn quốc tế cùng với môi trường thanh bình. Cách giảng dạy ở đây là sự kết hợp của lý thuyết và thực hành. Tôi thích thú với mọi thứ đã được trải nghiệm tại Phần Lan ngoại trừ tiếng Phần Lan. Trong quá trình học tôi thường xuyên làm việc theo nhóm và chúng tôi đã trở thành những người bạn tốt của nhau. Người Phần Lan còn nổi tiếng là rất tử tế, trung thực. Sau khi tốt nghiệp, tôi cũng khá vất vả để kiếm được việc làm tại đây nhưng cuối cùng cũng đã thành công. Tôi đã vượt qua hơn 400 ứng viên để có công việc kế toán tại một công ty ở Helsinki với mức lương khá tốt. Hiện tại, tôi có thể giao tiếp tiếng Phần Lan và tôi vẫn chưa muốn rời khỏi Phần Lan.”

(Nguồn từ trang Website của Phần Lan)

Thời gian sẽ không chờ đợi chúng ta do đó hãy nhanh chóng đến với du học INEC để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất cho hồ sơ của bạn. Lớp học luyện thi của chúng tôi được bố trí hợp lý về thời gian và cấu trúc, cùng với sự tham gia giảng dạy của giảng viên kinh nghiệm lâu năm đến từ trường Đại học Lahti sẽ đem đến cho các bạn học sinh những kiến thức, kỹ năng cần thiết để thành công trong kỳ thi đầu vào các trường Đại học Phần Lan.

Hạn chót nhận hồ sơ tại Du học INEC : 05/01/2015
Khai giảng lớp học luyện thi: 05/01/2015


Tham khảo thêm thông tin và đăng ký tham dự hội thảo tại Cơ hội cuối cùng để nộp hồ sơ du học Phần Lan 2015 tại INEC 

Sau đây là Đề mẫu luyện phi Engineering Phần Lan - Phần 2

1. If the average of three numbers is V. If one of the numbers is Z and another is Y, what is the remaining number? A. ZY - V
B. Z/V - 3 - Y
C. Z/3 - V - Y
D. 3V- Z - Y
E. V- Z - Y

 
2. Two cyclists start biking from a trail's start 3 hours apart. The second cyclist travels at 10 miles per hour and starts 3 hours after the first cyclist who is traveling at 6 miles per hour. How much time will pass before the second cyclist catches up with the first from the time the second cyclist started biking? A. 2 hours
B. 4 ½ hours
C. 5 ¾ hours
D. 6 hours
E. 7 ½ hours

 
3. Jim can fill a pool carrying buckets of water in 30 minutes. Sue can do the same job in 45 minutes. Tony can do the same job in 1 ½ hours. How quickly can all three fill the pool together? A. 12 minutes
B. 15 minutes
C. 21 minutes
D. 23 minutes
E. 28 minutes

 
4. Mary is reviewing her algebra quiz. She has determined that one of her solutions is incorrect. Which one is it? A. 2x + 5 (x-1) = 9, x = 2
B. p - 3(p-5) = 10, p = 2.5
C. 4 y + 3 y = 28, y = 4
D. 5 w + 6 w - 3w = 64, w = 8
E. t - 2t - 3t = 32, t = 8

 
5. What simple interest rate will Susan need to secure to make $2,500 in interest on a $10,000 principal over 5 years? A. 4%
B. 5%
C. 6%
D. 7%
E. 8%

 
6. Which of the following is not a rational number?
A. -4
B. 1/5
C. 0.8333333...
D. 0.45
E.

 


7. A study reported that in a random sampling of 100 women over the age of 35 showed that 8 of the women were married 2 or more times. Based on the study results, how many women in a group of 5,000 women over the age of 35 would likely be married 2 or more times? A. 55
B. 150
C. 200
D. 400
E. 600

 
8. John is traveling to a meeting that is 28 miles away. He needs to be there in 30 minutes. How fast does he need to go to make it to the meeting on time? A. 25 mph
B. 37 mph
C. 41 mph
D. 49 mph
E. 56 mph

 
9. If Steven can mix 20 drinks in 5 minutes, Sue can mix 20 drinks in 10 minutes, and Jack can mix 20 drinks in 15 minutes, how much time will it take all 3 of them working together to mix the 20 drinks? A. 2 minutes and 44 seconds
B. 2 minutes and 58 seconds
C. 3 minutes and 10 seconds
D. 3 minutes and 26 seconds
E. 4 minutes and 15 seconds

 
10. If Sam can do a job in 4 days that Lisa can do in 6 days and Tom can do in 2 days, how long would the job take if Sam, Lisa, and Tom worked together to complete it? A. 0.8 days
B. 1.09 days
C. 1.23 days
D. 1.65 days
E. 1.97 days


 11. Jim has 5 pieces of string. He needs to choose the piece that will be able to go around his 36-inch waist. His belt broke, and his pants are falling down. The piece needs to be at least 4 inches longer than his waist so he can tie a knot in it, but it cannot be more that 6 inches longer so that the ends will not show from under his shirt. Which of the following pieces of string will work the best? A. 3 feet
B. 3 ¾ feet
C. 3 ½ feet
D. 3 ¼ feet
E. 2 ½ feet


 12. The last week of a month a car dealership sold 12 cars. A new sales promotion came out the first week of the next month and the sold 19 cars that week. What was the percent increase in sales from the last week of the previous month compared to the first week of the next month? A. 58%
B. 119%
C. 158%
D. 175%
E. 200%


 13. If two planes leave the same airport at 1:00 PM, how many miles apart will they be at 3:00 PM if one travels directly north at 150 mph and the other travels directly west at 200 mph? A. 50 miles
B. 100 miles
C. 500 miles
D. 700 miles
E. 1,000 miles

 
14. During a 4-day festival, the number of visitors tripled each day. If the festival opened on a Thursday with 345 visitors, what was the attendance on that Sunday?
A. 345
B. 1,035
C. 1,725
D. 3,105
E. 9,315


 Tham khảo thêm Đề mẫu luyện thi Engineering Phần Lan - Phần 1
Tham khảo thêm Đề mẫu luyện thi IB Phần Lan - Phần 2

No comments:

Post a Comment